Think-tank s kořeny
Think-tank s vizí

Vize

Naší vizí je dlouhodobě prosperující Česká republika.

Klíč k prosperitě vidíme ve svobodném, hodnotově kultivovaném a tvořivém občanovi.

Cestu k prosperitě v rozvoji demokracie a v aktivním zapojování Čechů, Moravanů a Slezanů do života Evropské unie.

Součástí naší vize je silná, bezpečná a ekonomicky konkurenceschopná Evropa.

Evropa, která v rámci integrální ekologie chrání životní prostředí a podporuje globální péči o planetu Zemi, náš společný domov.

Cíl

Promýšlet a moderně interpretovat hodnoty, na nichž vyrostla evropská civilizace.

Vnášet do veřejné diskuse nové impulsy z pohledu křesťansko-demokratické politiky.

Být důležitou platformou pro spolupráci středo-pravicových partnerů a odborníků.

Pomáhat demokratické společnosti v obraně proti autoritářským tendencím a extremismu.

Probouzet v mladých lidech zájem o věci veřejné a motivovat je ke vstupu do politiky.

Cestu k dosažení tohoto cíle vidíme v pořádání seminářů, kulatých stolů, besed a konferencí, ve shromažďování dat a jejich vyhodnocování, ve zpracovávání analýz a studií, ve spolupráci s tuzemskými i zahraničními odborníky a institucemi a v publikační činnosti.

Nedělní glosa